LOGO

Historia

Legenda

W 1417 r. 25 stycznia w Piotrkowie, Gniewko, dziedzic wsi Rzepki, sprzedaje przed sądem ziemskim sieradzkim kapitułę krakowską przyległą do dóbr pabianickich łąkę ze strumieniem Wierzbicą. W 1535 r. w Sieradzu rekogranica wożnego względem zjazdu Urzędu podmorskiego w sprawie o granice pomiędzy Rzepkami, własnością Wojciecha Grabii, chorążego i Rzepeckich, a wsią Pałczew. W 1544 r. 12 maja w Piotrkowie. Akt graniczny pomiędzy wsiami Pałczew, Dalków i Rzepki.

Wieś Rzepki położona jest w północnej części powiatu piotrkowskiego, w gminie Czarnocin. Parafią wsi jest kościół p.w. św. Benedykta w Srocku.

Pewnego dnia książę wybrał się na polowanie i po kilku godzinach zabłądził. Wieczorem błąkając się po lesie, zauważył światło w oddali. Poszedł do ubogiej chaty i poprosił o pożywienie. Kobieta podała mu na kolację - potrawę z rzepy. Rankiem, zachwycony książę smakiem warzywa nadał rodzinie nazwisko Rzepeccy. Wieś nazwał Rzepki i nadał jej herb.

Opis herbu:

Herb Białynia wyobraża podkowę białą, rogami do góry obróconą, w środku niej krzyż, tego samego kształtu, co w herbie Jastrzębiec, nad krzyżem zaś bełt, od kuszy, albo strzała w polu błękitnym. Nad hełmem i koroną pięć piór strusich.

Herbowi odpowiada 44 nazwisk razem: Białecki, Białobłocki, Białobocki, Białynicki, Biłuński, Birula, Biwil, Bordziłowski, Ceprzyński, Chołodecki, Ciekawy, Czubik, Dziećmarowski, Dziedziel, Eynarowicz, Ginejko, Golimiński, Harbuz, Jaszczechowski, Kowerski, Kutkiewicz, Ławrynowicz, Ławrynowski, Męczkowski, Nowochoński, Odroclew, Pasenko, Poszylski, Rzepecki, Rzepnicki, Rzepniewski, Rzepnik, Sulkowski, Suszko, Szuszko, Wilczek, Wojcikiewicz, Wóycikiewicz, Wóycikowski, Zabłocki, Zdanowicz, Zyżniewski, Żyźniewski, Żyżniewski.

Dwa krzyże dwuramienne

Wieś Rzepki położona jest w północnej części powiatu piotrkowskiego, w gminie Czarnocin. Parafią wsi jest kościół p.w. św. Benedykta i św. Anny  w Srocku.

Na skrzyżowaniu dróg łączących Czarnocin – Tuszyn, oraz Rzepki zwane – kopiorze, Rzepki – szlachta, postawione są dwa krzyże dwuramienne, których jest kilka w Polsce. Mają one swoją historię. Na terenie Rzepek panowała epidemia cholery. W oparciu o zwierzenia ludowe:,, Tam gdzie umrze człowiek trzeba postawić dwuramienny krzyż i pochować pod nim osobę zmarłą w pozycji na brzuchu." Mieszkańcy Rzepek i dziedzic Mazarak z Żeromina postawili dwa dwuramienne krzyże, które skutecznie strzegą mieszkanców Rzepek i okolic.

Do dnia dzisiejszego stoją dwa krzyże drewniane.       SĄ SERCEM RZEPEK.

         

                                                                                                                                                                                              

 

Mieruszka

Drogę łączącą Rzepki z Szynczycami nazywamy Mieruszką. Nazwa ta pochodzi od nazwiska żołnierza, który walczył w obronie wsi. Został on zamordowany na tej drodze przez Niemców. Na pamiątkę wielkiego wojownika postawiono kapliczkę.

 

        

 Ciekawym miejscem jest także zabytkowa, blisko stuletnia kapliczka w samym środku pól. Przed podziałem pól stała na rozwidleniu dróg.  Postawiona była w 1916 r. przez Rozalię i Antoniego Mosińskich, zaś w 1939 r. podczas wojny była poprzestrzelana  przez Niemców, którzy strzelali do wojska polskiego. Od jesieni 2005r. do maja 2006r. była w trakcie remontu, 21 maja była poświęcona po raz drugi. Odbudowała ją wnuczka Regina Frydrych – nasza mieszkanka.