LOGO

KRZYŻE / KAPLICZKI

              
 Kapliczka na początku wsi              2014-08-10    
          
 Kapliczka w Polu u Gruszeczki     Kapliczka po odnowieniu               2014-08-10  
  Krzyż u Mieruszki ( lato )   Krzyż u Mieruszki ( jesień )       Odnowiona 2015  
 
Krzyż przy kasztanie       

 
 Krzyże na skrzyżowaniu dróg                Maj 2014                  Maj 2014  
   
   Kapliczka przy stawach                  Maj 2014    
     
Kapliczka przy lesie